Vision & Mission for The Natural Forest Monastery - Templet
Dhammayuttika Nikaya

"Meditationscenter for naturlig visdom".

Det vi ønsker er, at mange mennesker vil kunne komme her, deltage i meditation eller bruge stedet på andre måder i deres liv. Buddhas Munke inviterer os til at leve et meningsfuldt liv, sætte pris på de dyrebare øjeblikke, have omsorg for andre og opnå stabilitet i vores meditationspraksis. 

Her kan du læse mere om vores Buddhist trossamfund Dhammayuttika Nikaya, på wikipedia - HER

Nedenstående vision og målsætninger for "The Natural Forest Monastery" er nedskrvet. Foreningens bestyrelse arbejder nu på at videreudvikle målsætningerne til en konkret strategi, så visionen kan blive ført ud i livet.

Mission
The Natural Forest Monastery, er et center for Thai Dhammayuttika Nikaya buddhistisk visdom. Gennem studier, meditation og refleksion får besøgende og kursister retreat mulighed for at lade sindet falde til ro og afdække bevidsthedens egentlige natur, der er grundlæggende god.

The Natural Forest Monastery, er et åbent center for alle.

Vision
The Natural Forest Monastery, vil være et buddhistisk omdrejningspunkt/meditationscenter, hvor målet af alle vores aktiviteter er opnåelse af fred, visdom, klarhed og medfølelse - til gavn for verden.
 

Målsætninger

1) Undervisning:

1.1) Vi vil tilbyde kurser, studie- og uddannelsesforløb året rundt.
1.2) Undervisningen skal imødekomme forskellige behov og ønsker i overensstemmelse med BuddhasDhammayuttika Nikaya linjens traditioner.

1.3) Vi vil have fastboende danske og/eller internationale undervisere, der formidler med udgangspunkt Buddhisme Dhammayuttika Nikaya linjens.

1.4) Vi ønsker, at udvikle et buddhistisk Dhammayuttika Nikaya grundforløb med både studier og praksis, der skaber en solid basis for den enkeltes videre buddhistiske studier og aktiviteter.

1.5) The Natural Forest Monastery, vil udvide aktiviteten på gennem “workshops”, som tilbyder kurser og workshops der inspireres af buddhisme og vestlig psykologi, mindfulness, yoga eller andet.

1.6) Vi vil etablere en online digitalt tilgængelig database for lydoptagelser af undervisning.

2) Fordybelse og indsigt:

2.1) Vi vil tilbyde optimale rammer og forskellige muligheder for individuelle retreats og lukkede grupperetreats

2.2) Vi vil videreføre Dhammayuttika Nikaya linjens ritualer, ceremonier og træning.

3) Arbejde til gavn for sin omverden:

3.1) Vi vil kunne tilbyde hjælp og vejledning til syge, døende og andre der har brug for det.

3.2) Vi vil have en aktiv velgørenhedsorganisation.

3.3) Vi vil tage medansvar for at Buddhas Dhammayuttika Nikaya underviser om naturlig visdom og medfølelse beriger vores omverden gennem gavmildhed, venlighed og samarbejde.