Thailandske munke

Den unge munk optjener merit som munk.

Merit er en slags betaling til hans karma, som er afgørende for, hvordan han bliver født i det næste liv. Meritten overtages dog af moderen, som tak for at have passet på ham som barn. Mødre hare nemlig en nærmest hellig status i Thailand. Hvis munken var gift, ville det derimod være hans kone, som fik meritten, og det er ikke ideen. Udover at optjene merit til sin mor, får noviden selvfølgelig også en religiøs uddannelse.

Man kan allerede optages i munkeordenen som dreng. Mange drenge fra fattige familier vælger derfor denne mulighed. Udover tøj og kost, får de således skolegang og uddannelse betalt. I modsætning til kristne munke (katolske) kan en thailands munk altid forlade munkeordenen, når han vil. Og mange forlader også ordenen, når de har opnået en universitetsgrad.

Hvis en thai-buddhist derimod ønsker at blive frelst fra reinkarnationskredsløbet, så er han nødt til at fravælge at stifte familie og være munk hele livet i stedet for. Hvis han ikke føler, at det er rigtigt at blive munk for livstid, eller hvis man er kvinde, så kan man ikke blive frelst. Dette gælder kun for teravada-buddhismen, som den er udformet især i Thailand.

Hvis man ikke bliver munk, så gælder det om at optjene god merit, og som mor modtager man desuden god merit fra sine sønner. Hvis man har dårlig karma, altså ikke har samlet gode meritter nok, kan man blive genfødt endda som et sultent spøgelse. Har man masser af gode meritter, kan man blive født til et bedre liv, hvor man er rig. Og sådan bevæger man sig op eller ned fra liv til liv, indtil man bliver født som mand og er i stand til at være munk på livstid og har god merit, så man kan undslippe det evindelig reinkarnationskredsløb.

Munke behandles med meget stor respekt i Thailand, og det er det ikke god tone at sige noget sjovt om dem. Munke har deres egne sæder i busserne, og Guds nåde trøste den udlænding, som har sat sig på “munkesædet” og ikke rejser sig op, hvis der kommer en munk. Munke betaler i øvrigt ikke for transport. Man skal tale på en særlig måde til en munk, altså ikke bare almindeligt thai.

 

Og en kvinde må absolut ikke røre ved en munk.

 

Alle skal hilse på munke, altsa wai’e den traditionelle hilsen, selv kongen, og munkene må ikke hilse tilbage, ikke engang kongen.

Munkene får deres mad ved at gå rundt i gaderne ved morgengry eller i et Tempel.

Her går kvinderne ud og lægger mad og andre ting, som for eksempel sæbe i deres skåle.

 

Man kan ligefrem købe pakker i supermarkederne i alle størrelser. På den måde optjener kvinderne merit, og munkene slipper for at skulle arbejde, da det vil koste merit.

 

Munken skal spise inden middagstid og må ikke spise resten af dagen.

Det er altså kun syge munke, som må spise aftensmad.

97.jpg
66.jpg
77.jpg